Phần mềm quản lý thiết kế công trình

  • 04:44 CH 29/05/2016
  • 4264 lượt xem
  • 0 bình luận

PMS (Project Management System) là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng. PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam. PMS là Phần mềm quản lý dự án đầu tư phù hợp với quy trình quản lý dự án xây dựng theo Luật xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP, 84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

Phần mềm quản lý dự án thiết kế công trình xây dựng của VNSolution rất khác so với các sản phẩm của đơn vị khác, ở VNSolution luôn có đội ngũ chuyên gia về quản lý, chuyên tư vấn ISO cho các doanh nghiệp, chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm sẽ từng bước tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý. Do vậy sản phẩm Phần mềm quản lý dự án thiết kế công trình xây dựng do VNSolution xây dựng, phát triển luôn đáp ứng tốt các yêu cầu quản trị và mang tính tư duy của các chuyên gia quản lý.

Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…

Phần mềm tổng hợp thông tin kế hoạch và thực tế thực hiện về chi phí, tiến độ, khối lượng cho gói thầu, hợp đồng theo thời gian.

Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý.

Phần mềm hỗ trợ nhiều tất cả các cấp từ Kiến trúc sư, Kỹ sư cho đến Chủ trì bộ môn, Chủ nhiệm dự án và Ban giám đốc...Mỗi chức danh có những quyền hạn nhất định.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM:

1) Quản lý dự án
   - Lập kế hoạch (Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch chi tiết)
   - Quản lý phiếu giao nhận hồ sơ
   - Quản lý nhân sự
   - Quản lý Giao việc
   - Quản lý Hồ sơ thiết kế
   - Quản lý yêu cầu sửa đổi (Phiếu Nhận xét thiết kế, Biên bản họp)
   - Quản lý Báo cáo thẩm tra, thẩm định của Chủ đầu tư
   - Quản lý theo các giai đoạn: Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Thi công...
   - Chat realtime tương tác giữa các cấp
2) Lịch tuần
3) Kho dữ liệu (Văn bản - báo cáo)
4) Tra cứu
5) Danh mục
6) Hệ thống

Chúng tôi đã triển khai xây dựng phần mềm cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển đô thị Hà Nội (Công ty thành viên của Tổng công ty HANDICO). Thông tin thêm tại đây http://hacid.vn