Xây dựng chính quyền điện tử và các trung tâm hành chính công trong cải cách hành chính được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và là một nội dung quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Để triển khai vận hành một hệ thống Phần mềm một cửa đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Ngoài các chuyên gia về phần mềm thì cần phải có đội ngũ chuyên gia về công tác quản lý (Chuyên gia ISO về lĩnh vực hành chính công). Bước đầu tiên các chuyên gia ISO phải thực hiện công tác chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Số hóa tài liệu là một công việc vô cùng phức tạp, để thực hiện số hóa tài liệu ban đầu VNSolution sẽ thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ, phân loại tài liệu, khâu này mất rất nhiều công sức bởi kho tài liệu số hóa vô cùng lớn. Sau quá trình chỉnh lý thì tài liệu sẽ được scan và cập nhật lên hệ thống quản lý hồ sơ văn bản số hóa. Cuối cùng là khâu đào tạo và tập huấn cách thức sử dụng, và khai thác dữ liệu sao cho hiệu quả nhất từ phần mềm.

V-Office là một hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu và điều hành quản trị công việc toàn diện và chuyên nghiệp, phần mềm được thiết kế một cách khoa học với đầy đủ chức năng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản, điều hành công việc trực tuyến trên mạng máy tính. Có khả năng theo dõi xử lý văn bản và điều hành công việc từ xa thông qua Internet.

Hỗ trợ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính  tại các cơ quan quản lý nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cổng thông tin điện tử tích hợp là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web.

Portal hay Cổng thông tin điện tử được hiểu như là một trang web xuất phát mà từ đó người sử dụng có thể dễ dàng truy xuất các trang web và các dịch vụ thông tin khác trên mạng máy tính. Ban đầu khái niệm này được dùng để mô tả các trang web khổng lồ như là Yahoo, Lycos, Altavista, AOL…
© 2012 - 2022 VNSolution, Ltd. All rights reserved.