VNS CMS

  • 05:33 CH 14/03/2014
  • 9617 lượt xem
  • 0 bình luận

Giải pháp Cổng thông tin Thương mại điện tử

Một CMS hay hệ thống quản lý nội dung được sử dụng để điều khiển và chỉnh sửa nội dung. Nội dung bao gồm tệp tin điện tử, hình ảnh, video, file âm thanh, tài liệu điện tử và văn bản web. Khái niệm chính đằng sau một CMS là tạo ra những tập tin có sẵn cho việc chỉnh sửa nội bộ hoặc trên nền Internet. Một CMS thường được sử dụng để lưu trữ tài liệu rất tốt. Rất nhiều công ty sử dụng CMS để tổ chức và lưu trữ những tập tin dưới dạng công cộng. Nhiều công ty sử dụng CMS có thể chia sẻ nọi dung với người khác một cách dễ dàng, như hầu hết các hệ thống bây giờ.

Giải pháp Chính phủ điện tử SharePoint

Hệ thống quản lý nội dung trang web chủ yếu được sử dụng để kiểm soát và xuất bản các văn bản dựa trên các tài liệu như bài viết, tài liệu dạng văn bản và thông tin. Một cms bình thường có thể cung cấp các tính năng sau đây:

 

 

Giải pháp Cổng thông tin Du lịch

- Nhập  và tạo ra các tài liệu, video và các hình ảnh

- Xác định người sử dụng chính và vai trò của mình trong hệ thống quản lý nội dung

- Một khả năng để chỉ định một số vai trò và quyền lợi cùng với hệ thống quản lý tài liệu với các kiểu nội dung khác nhau các chuyên mục.

- Xác định cho việc quản lý và sơ đồ cong việc của hệ thống,đưa ra định nghĩa, nhiệm vụ, và thậm chí có thể  gắn liền với thông điệp để các nhà quản lý nội dung sẽ được thông báo về các thay đổi nội dung một cách cụ thể.

- Một khả năng để ghi chép, theo dõi và quản lý rất nhiều các phiên bản của cùng một nội dung hay tập tin - một hệ thống quản lý tài liệu với nhiều phiên bản

- Một khả năng để xuất bản nội dung vào một khu lưu trữ tập trung, để tạo điều kiện lớn hơn truy cập vào nội dung. Quan trọng hơn là với thời gian, kho này là một yếu tố quan trọng của hệ thống CMS, tích hợp và tìm kiếm và các phương pháp thu hồi.

- Một số hệ thống quản lý nội dung (CMS) cho phép dùng định dạng của một số văn bản trong tài liệu như: phông chữ, màu sắc, bố trí bố cục…

Giải pháp Chính phủ điện tử SharePoint

Chúng tôi làm gì?

Một hệ thống quản lý trang web nội dung (cms) được thiết kế để chạy trên nền tảng của một website công cộng. Nó cho phép quản trị viên chỉnh sửa nội dung thông qua một bảng quản trị mà sau đó sẽ hiển thị lên website. Thông Thường có một số cấp độ của người sử dụng có kiểm soát nội dung trên các trang web, đó là admins, copy wriers hoặc editors. Bằng cách sử dụng một hệ thống kiểm soát đặc biệt truy cập thông qua các trình duyệt web người khởi tạo và biên tập viên có thể quản lý dữ liệu trong cms. Tổng thể các hệ thống quản trị nội dung (cms) kiểm soát và cho phép quản trị viên quản lý công việc và các quy trình kinh doanh.


Nói chung tất cả các nội dung trong CMS được lưu trữ trực tuyến trong một hệ thống cơ sở dữ liệu SQL. Đây là hệ thống database cho phép truy cập dễ dàng và nhanh chóng đồng thời bảo mật mạnh mẽ và hệ có hệ thống backup dữ liệu.

 

Khách hàng tham khảo:

http://caolonthongminh.vn

http://vipteen.com.vn

http://bacsituvan.vn