Phần mềm quản lý thiết kế công trình

  • 06:24 SA 12/02/2019
  • 11167 lượt xem
  • 0 bình luận

V-DPMS (Design Project Management System) là giải pháp quản lý các dự án tư vấn thiết kế xây dựng. V-DPMS thích hợp cho khách hàng là doanh nghiệp tư vấn thiết kế dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam. V-DPMS là phần mềm quản lý dự án tư vấn thiết kế phù hợp với quy trình quản lý dự án tư vấn theo Luật xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP, 84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

Phần mềm quản lý dự án tư vấn thiết kế công trình xây dựng của VNSolution rất khác so với các sản phẩm của đơn vị khác, ở VNSolution luôn có đội ngũ chuyên gia về quản lý, chuyên tư vấn ISO cho các doanh nghiệp, chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm sẽ từng bước tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý. Do vậy sản phẩm Phần mềm quản lý dự án tư vấn thiết kế công trình xây dựng do VNSolution xây dựng, phát triển luôn đáp ứng tốt các yêu cầu quản trị và mang tính tư duy của các chuyên gia quản lý.

Phần mềm tổng hợp thông tin kế hoạch và thực tế thực hiện về tiến độ, khối lượng, nhân sự cho hợp đồng theo thời gian.

Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý.

Phần mềm hỗ trợ nhiều tất cả các cấp từ Kiến trúc sư, Kỹ sư cho đến Chủ trì bộ môn, Chủ nhiệm dự án và Ban giám đốc...Mỗi chức danh có những quyền hạn nhất định.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM:
1) Quản lý dự án
   - Lập kế hoạch (Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch chi tiết)

   - Quản lý phiếu giao nhận hồ sơ

   - Quản lý nhân sự
   - Quản lý Giao việc

   - Quản lý Hồ sơ thiết kế

   - Quản lý yêu cầu sửa đổi (Phiếu Nhận xét thiết kế, Biên bản họp)
   - Quản lý Báo cáo thẩm tra, thẩm định của Chủ đầu tư
   - Quản lý theo các giai đoạn: Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Thi công...


   - Chat realtime tương tác giữa các cấp
2) Lịch tuần
3) Kho dữ liệu (Văn bản - báo cáo)
4) Tra cứu
5) Danh mục
6) Hệ thống

Chúng tôi đã triển khai xây dựng phần mềm cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển đô thị Hà Nội (Công ty thành viên của Tổng công ty HANDICO). Thông tin thêm tại đây 
http://hacid.vn