Phần mềm quản lý nhân sự (V-HRM)

 • 04:14 CH 29/05/2016
 • 6403 lượt xem
 • 0 bình luận

V-HRM là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc… V-HRM cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên – thông tin cá nhân, các kỹ năng, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, các thành tích…

Khác với cách xây dựng so với các đơn vị khác, ở VNSolution luôn có đội ngũ chuyên gia về quản lý, chuyên tư vấn ISO cho các doanh nghiệp, chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm sẽ từng bước tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý. Do vậy sản phẩm Phần mềm quản lý nhân sự do VNSolution xây dựng, phát triển luôn đáp ứng tốt các yêu cầu quản trị và mang tính tư duy của các chuyên gia quản lý.

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM V-HRM:

I. Quản lý hồ sơ nhân sự

 • Sơ yếu lý lịch
 • Thông tin nhân viên
 • Quan hệ gia đình
 • Tham gia đoàn thể
 • Quá trình công tác
 • Quá trình học việc
 • Quá trình thử việc
 • Hợp đồng lao động
 • Thuyên chuyển, điều động
 • Quá trình lương  
 • Tham gia BHXH, BHYT
 • Quá trình đào tạo
 • Khen thưởng, kỷ luật
 • Thôi việc
 • Báo cáo, thống kê, tìm kiếm thông tin hồ sơ nhân sự
 • In thẻ nhân viên

II. Quản lý tiền lương - Thiết lập chính sách chung

 • Quy định kỳ trả lương
 • Định nghĩa định mức tiền công, tiền lương
 • Định nghĩa chỉ tiêu và công thức tính lương
 • Chỉ tiêu tính lương
 • Các khoản khấu trừ (thuế, BHXH, BHYT, BHTN,…)
 • Lập công thức
 • Áp dụng công thức lương cho các đơn vị, bộ phận
 • Cập nhật số liệu phát sinh
 • Tổng hợp bảng chấm công (từ phần mềm chấm công)
 • Cập nhật giá trị chỉ tiêu tính lương (sản phẩm, trợ cấp, khấu trừ,…)
 • Tính lương
 • Lập và in bảng lương chi tiết
 • Chi trả lương
 • Lập và In phiếu lương
 • Lập và In bảng lương tổng hợp
 • Báo cáo đóng BHXH, BHYT, Thuế TNCN
 • Quyết toán lương
III. Quản lý chấm công
 • Kết nối thiết bị chấm công
 • Định nghĩa ca làm việc
 • Lập lịch phân ca làm việc
 • Chấm công tự động
 • Chấm công thủ công
 • Báo cáo thống kê chấm công
IV. Quản lý hệ thống
 •  Quản lý các danh mục
 • Quản lý và phân quyền sử dụng
 • Thiết lập thông số hoạt động
 • Sao lưu, phục hồi dữ liệu