Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu

Chuyển đổi số (Digital transformation) được hiểu là ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số như điện toán đám mây (cloud), dữ liệu lớn (Big data),... vào mọi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp nhằm đưa lại hiệu suất cao, thúc đẩy phát triển doanh thu và thương hiệu.

Chuyển đổi số không phải đơn thuần thay đổi cách thực hiện công việc từ thủ công truyền thống (ghi chép trong sổ sách, họp trực tiếp,...) sang vận dụng công nghệ để giảm thiểu sức người. Trên thực tế, chuyển đổi số đóng vai trò thay đổi tư duy kinh doanh, phương thức điều hành, văn hóa tổ chức,...

Phần mềm ERP là gì?

ERP (Enterprise Resource Planning) là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích diễn giải. Một bộ phận tích hợp bao gồm nhiều công cụ: kế hoạch sản xuất, chi phí giá thành hay dịch vụ giao hàng, tiếp thị và bán hàng, quản lý kho quỹ, kế toàn phù hợp với công ty lớn.

Vậy, Phần mềm ERP là một hệ thống tập hợp các ứng dụng khác nhau, phục vụ cho các nhu cầu quản trị khác nhau của doanh nghiệp từ đó giúp nhân viên và nhà điều hành xây dựng quy trình chuẩn tương tác qua lại trên cơ sở tài nguyên doanh nghiệp. Nhờ đó tài nguyên doanh nghiệp được quản lý toàn diện từ A đến Z.

Phần mềm quản lý sản xuất ERP

Phần mềm ERP tạo ra quy trình làm việc tự động của một công ty cho phép thành lập hệ thống liên kết chặt chẽ thông tin giữa các phòng ban như kế toán, bán hàng, mua hàng, hàng tồn kho, nguồn nhân lực, lập kế hoạch và sản xuất. Tất cả kết nối trong một cơ sở dữ liệu duy nhất đồng bộ toàn diện cho doanh nghiệp.

Ưu điểm phần mềm quản lý sản xuất ERP

  • - Giúp doanh nghiệp hoạch định kế hoạch sản xuất
  • - Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
  • - Hoạch định nguồn nhân lực
  • - Hoạch định công suất máy móc thiết bị
  • - Kiểm soát khấu hao vật tư nguyên liệu, phế phẩm
  • - Tính giá thành sản phẩm
  • - Dễ dàng thực hiện việc theo dõi chi tiết tiến độ sản xuất
  • - Hệ thống có khả năng lập báo cáo, phân tích, thống kê động
  • - Hệ thống chạy online 24/24 giúp lãnh đạo điều hành công việc mọi lúc, mọi nơi.
 

Các Module tính năng nổi bật của phần mềm quản lý sản xuất ERP

1. Chức năng lập nhu cầu sản xuất

Module này cho phép thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo (Forecast) và đơn hàng của khách hàng (Sales Order) để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định

2. Chức năng lập kế hoạch sản xuất

Giúp thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất. Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được thông tin kế hoạch sản xuất của Công ty. Hơn nữa còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu để tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cung ứng cho việc sản xuất.

- Phân hệ hỗ trợ ghi nhận thông tin và quản lý kế hoạch sản xuất:

- Phân cấp theo kế hoạch tổng hợp và kế hoạch chi tiết.

- Liên kết các kế hoạch sản xuất.

- Phân loại kế hoạch theo: loại kế hoạch, tình trạng kế hoạch, đối tác, thời kỳ, loại sản phẩm

- Thông tin về thời gian thực hiện công đoạn.

- Tỷ lệ hao hụt, phế phẩm.

- Thông tin quá trình chuyển giao sản phẩm giữa hai công đoạn với nhau.

- Thông tin về định mức nguyên vật liệu, định mức lao động, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

- Tùy biến thay đổi thiết kế sản phẩm trong quá trình sản xuất

3. Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

- Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu dựa theo kế hoạch sản xuất.

- Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất, phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống sản xuất,

- Tự động tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để có các hành động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu để thực hiện công tác mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

- Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của nguyên vật liệu và các nguồn lực khác

4. Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất

- Cho phép nhà máy xây dựng các định mức nguyên vật liệu cho các loại sản phẩm.

- Hệ thống cho phép xây dựng định mức nhiều cấp, xác định các công đoạn sản xuất (Routing) và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm.

- Nhờ vậy, việc quản lý thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn

5. Quản lý tiến độ sản xuất

- Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất

- Theo dõi tiến độ sản xuất từng công đoạn

6. Cảnh báo khi yêu cầu nguyên vật liệu phát sinh

- Yêu cầu nguyên vật liệu khi tồn kho phân xưởng đã hết không đủ đáp ứng số nguyên vật liệu cần cho công đoạn theo như thiết kế.

- Giao nguyên vật liệu cho phân xưởng và phân phối nguyên vật liệu cho nhân viên.

- Tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức cho lô sản phẩm.

- Theo dõi lượng sản phẩm trên kế hoạch và thực tế theo thời kỳ.

- Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.

- Cập nhật nguyên vật liệu sử dụng.

- Ghi nhận và theo dõi tồn kho phân xưởng.

- Chuyển trả nguyên vật liệu về kho.

- Thực hiện phân công máy móc, thiết bị:

- Quản lý máy móc, thiết bị hiện có tại phân xưởng.

- Phát sinh nhu cầu sử dụng máy móc để thực hiện công đoạn theo thiết kế.

- Lên lịch hoạt động máy móc.

- Phân công máy móc, thiết bị cho từng công đoạn và nhân viên.

- Đóng gói dán barcode cho sản phẩm

7. Quản lý nhân công

- Lên lịch làm việc, đi ca cho nhân viên.

- Theo dõi quá trình vào – ra.

- Theo dõi, điều chuyển nhân công từ phân xưởng này sang phân xưởng khác

- Phân công công việc, phân công sản phẩm cho nhân viên theo nhóm hoặc chi tiết đến từng người.

8. Chấm công nhân viên theo thời gian (vào ra) bằng thẻ mã vạch (barcode)

- Chuyển sản phẩm tạo thành từ công đoạn này sang công đoạn khác (chuyển trả sản phẩm khi không đạt yêu cầu).

- Kiểm tra các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của sản phẩm, kiểm tra số lượng theo từng mức chất lượng.

- Kiểm soát chi phí sử dụng máy móc, thiết bị (điện, công cụ dụng cụ, …), khấu hao máy móc.

- Thống kê sản phẩm hỏng.

- Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm.

- Tích hợp đồng bộ chấm công nhân viên trực tuyến trên website liên kết về Phần mềm

9. Module quản lý chi tiết sản phẩm

- Quản lý danh sách sản phẩm

- Quản lý thông tin sản phẩm

- Quản lý hình ảnh sản phẩm

- Quản lý lịch sử thay đổi giá sản phẩm

10. In mã vạch (barcode)

- Quản lý danh sách in mã vạch sản phẩm

- Chủ động thiết kế mẫu in mã vạch

- Quản lý hợp đồng, đơn đặt hàng theo sản phẩm

11. Module quản lý Kho

- Quản lý xuất, nhập

- Quản lý kho hàng tại nhiều địa điểm, chi nhánh khác nhau

- Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode)

- Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần theo dõi đích danh: serial number, IMEX, ...

- Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức

- Hỗ trợ kiểm kho tự động bằng máy kiểm kho

- Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho

- Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm

- Xem tồn kho hiện tại của sản phẩm một cách nhanh chóng

- Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử

12. Module quản lý Mua hàng

- Quản lý đề xuất mua nguyên vật liệu: từ báo giá đến chọn nhà cung cấp

- Quản lý tình trạng mua nguyên vật liệu: duyệt, không duyệt, đề xuất khác..

- Quản lý danh sách đơn đặt hàng

- Lập phiếu mua hàng, phiếu nhập kho

- Quản lý danh sách mua hàng

- Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp

13. Module quản lý bán hàng

- Quản lý báo giá

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý khách hàng

- Lập phiếu mua hàng, phiếu nhập kho

- Quản lý công nợ phải thu khách hàng

14. Chức năng báo cáo, phân tích, thống kê động

- Phân tích chi phí nhân công, nguyên vật liệu, máy móc sử dụng cho từng lô sản phẩm, từng đơn hàng

- So sánh Chi phí sản xuất tại mỗi công đoạn trong quy trình và chi phí toàn quy trình bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc thiết bị, chi phí chuyển công đoạn chi phí sử dụng giữa các lô sản xuất...

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VNSOLUTION ĐÃ TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

Phần mềm Quản lý sản xuất kinh doanh EVN NPC

Số hóa toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh của TTTN Điện Miền Bắc và áp dụng chữ ký số

Phần mềm Quản lý dự án Xây lắp điện PCC1

Số hóa quy trình quản lý sản xuất kinh doanh các dự án xây lắp điện của Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1

Phần mềm quản lý sản xuất Nhôm

Số hóa quy trình sản xuất Nhôm tại Công ty TNHH Công Nghiệp Chiến Thắng

Phần mềm Quản lý sản xuất Chất thải

Số hóa quy trình sản xuất Chất thải tại công ty cổ phần môi trường Thuận Thành

Phần mềm Quản lý sản xuất bê tông

Số hóa toàn bộ quy trình sản xuất bê tông của công ty Cổ phần bê tông Nghi Sơn 36

Phần mềm Quản lý sản xuất Bột đá

Số hóa toàn bộ quy trình sản xuất bê tông của công ty Cổ phần Quốc tế Khoáng chất Công nghiệp Việt Nam

Phần mềm quản lý sản xuất Dược phẩm

Số hóa quy trình sản xuất Dược phẩm tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Phần mềm Quản lý sản xuất Than

Số hóa quy trình sản xuất than tại Công ty Tuyển than Cửa Ông

Phần mềm Quản lý xuất nhập khẩu

Số hóa toàn bộ quy trình mua bán hàng xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Công nghiệp Dimo Việt Nam

Phần mềm Quản lý hồ sơ sở hữu trí tuệ

Số hóa toàn bộ quy trình quản lý thủ tục hồ sơ sở hữu trí tuệ của Công ty luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân

Phần mềm quản lý bán hàng (V-POS)

Số hóa quy trình bán hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THẢO QUYỀN QUÝ

Phần mềm quản lý dự án thi công xây lắp

Xây dựng hệ thống kết nối phòng Marketing, Sale và Kỹ thuật và quản lý xuyên suốt các hợp đồng

Phần mềm quản lý dự án thiết kế HACID

Số hóa quy trình thiết kế bản vẽ của HACID từ giai đoạn thiết kế sơ bộ, cơ sở, kỹ thuật và BVTC

Hệ thống quản lý nội bộ cho Công ty CP DP Vinh Gia

Xây dựng các hệ thống CRM, DMS, Quản lý kho, KPI, POMS tích hợp trên cùng một nền tảng

Phần mềm Chuyển tiền quốc tế Zerobank

Dự án sử dụng các công nghệ mới nhất như BlockChain, AWS Cloud được phân tán trên toàn cầu

Nếu quý khách cần tư vấn xây dựng phần mềm theo yêu cầu. Đừng ngần ngại gọi Hotline: 0944.195.668 để được các chuyên gia tư vấn hoàn toàn miễn phí

Tags:

© 2012 - 2022 VNSolution, Ltd. All rights reserved.