Hosting, Domain

  • 08:52 SA 18/04/2014
  • 9279 lượt xem
  • 0 bình luận

Start
36.000 VNĐ / tháng
Start plus
63.000 VNĐ / tháng
Silver
90.000 VNĐ / tháng
Silver  Plus
135.000 VNĐ / tháng
Gold
160.000 VNĐ / tháng
Gold Plus
250.000 VNĐ / tháng
Platinum
380.000 VNĐ / tháng
Platinum Plus
1.000.000 VNĐ / tháng
Dung lượng 300MB 600MB 900MB 1.100MB 1.500MB 3.000MB 5.000MB 10.000MB
Băng thông 5GB 10GB 15GB 20GB 30GB 80GB 150GB 300GB
Email 0 địa chỉ
15 địa chỉ 25 địa chỉ 40 địa chỉ 50 địa chỉ 80 địa chỉ 100 địa chỉ 200 địa chỉ
Addon Domain 0 0 1 3 4 7 9 12
Sub Domain 3 5 15 20 25 40 60 100
Park Domain 3 5 15 20 25 40 60 100
MS SQL Server 0 1 2 4 5 8 10 15
My SQL 0 0 1 1 1 1 1 1
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng
 
Bảng giá dịch vụ thêm:

Dịch vụ cộng thêm

Mô tả

Giá

Bandwidth

1G

20.000 VNĐ/ tháng

Bandwidth

10G

180.000 VNĐ/ tháng

Bandwidth

20G

300.000 VNĐ/ tháng

Bandwidth

100G

1.000.000 VNĐ/ tháng