Tầm nhìn sứ mệnh

  • 08:57 CH 28/05/2016
  • 6865 lượt xem
  • 0 bình luận

Ngay từ những ngày mới thành lập, VNSolution đã xác định con đường phát triển của mình dựa trên sự hợp tác vững mạnh, dài lâu và bền vững, cộng với trí tuệ của bộ máy điều hành là nền tảng của hệ thống. Đây là những yếu tố để chúng tôi mở rộng phát triển trở thành đơn cung cấp dịch vụ liên quan tới sản xuất phần mềm tốt nhất trong tương lai.

 

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ tốt nhất với chất lượng quốc tế.

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người anh em cùng kết nối để thành công” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Từng bước hiện đại hoá công tác quản lý của các doanh nghiệp hướng tới nên công nghiệp 4.0