Để triển khai vận hành một hệ thống Phần mềm một cửa đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Ngoài các chuyên gia về phần mềm thì cần phải có đội ngũ chuyên gia về công tác quản lý (Chuyên gia ISO về lĩnh vực hành chính công). Bước đầu tiên các chuyên gia ISO phải thực hiện công tác chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Hỗ trợ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính  tại các cơ quan quản lý nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

© 2012 - 2022 VNSolution, Ltd. All rights reserved.