Số hóa tài liệu là một công việc vô cùng phức tạp, để thực hiện số hóa tài liệu ban đầu VNSolution sẽ thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ, phân loại tài liệu, khâu này mất rất nhiều công sức bởi kho tài liệu số hóa vô cùng lớn. Sau quá trình chỉnh lý thì tài liệu sẽ được scan và cập nhật lên hệ thống quản lý hồ sơ văn bản số hóa. Cuối cùng là khâu đào tạo và tập huấn cách thức sử dụng, và khai thác dữ liệu sao cho hiệu quả nhất từ phần mềm.

© 2012 - 2022 VNSolution, Ltd. All rights reserved.