FPT

  • 2947 lượt xem
  • 0 bình luận
Chúng tôi cộng tác với FPT FSOFT trong dự án CK_NOTE, thực hiện migrate hệ thống Lotus Note của khách hàng Nhật Bản lên nền tảng SharePoint và Private Cloud.

Đây là một dự án lớn với 60 Man Month, thời gian triển khai với thời gian ngắn là 3 tháng. Tuy nhiên với quy trình và kinh nghiệm triển khai dự án tốt VNSolution đã phối hợp với FPT để hoàn thành dự án đúng tiến độ.