Công ty Cổ Phần Môi Trường Thuận Thành

  • 2036 lượt xem
  • 0 bình luận
Hiểu được sự quan trọng của phần mềm khi doanh nghiệp đi vào sản xuất, Công ty Cổ Phần Môi Trường Thuận Thành liên hệ với VNS nhu cầu muốn tin học hoá trong quá trình quản lý rác thải trong quá trình xử lý. VNSolution đã cử chuyên gia tới khảo sát và tư vấn lên phương án phần mềm. Phần mềm quản lý rác thải VNSolution hoàn thành đã phục vụ rất tốt công việc của Công ty Cổ Phần Môi Trường Thuận Thành và được khách hàng đánh giá cao.