Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia

  • 1513 lượt xem
  • 0 bình luận
VNSolution được Công ty Dược phẩm Vinh Gia đặt niềm tin hoàn toàn mảng công nghệ để phát triển công ty. VNS đã xây dựng Phần mềm quản lý nội bộ bao gồm xây dựng các hệ thống CRM, DMS, Quản lý kho, KPI, POMS tích hợp trên cùng một nền tảng