Công ty Cổ phần Quốc tế Khoáng chất Công nghiệp Việt Nam

  • 633 lượt xem
  • 0 bình luận
Được sự tin tưởng của Công ty Cổ phần Quốc tế Khoáng chất Công nghiệp Việt Nam, VNSolution đã thiết kế Phần mềm quản lý sản xuất bột đá với ưu điểm phần mềm đem lại:
-  Quản lý được kế hoạch sản xuất, định mức của mỗi ca sản xuất các sản phẩm bột đá, tráng phủ, siêu mịn của công ty;
- Theo dõi tình trạng máy, kế hoạch sửa chữa máy;
- Theo dõi được tiến trình sản xuất, tình trạng của từng đơn hàng;
- Theo dõi được toàn bộ tình hình kinh doanh của toàn bộ công việc, doanh thu, tình trang đơn hàng....
=> Từ những điều đó giúp hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra được những chiến lược nhằm tối ưu việc sản xuất kình doanh