Kế hoạch Marketing online hiểu quả cho người mới bắt đầu

  • 03:32 CH 06/09/2014
  • 2857 lượt xem
  • 0 bình luận

Lập kế hoạch marketing đơn giản là phác thảo tất cả những gì quan trọng cho hoạt động tiếp thị doanh nghiệp được thành công và nhất quán. Có thể bạn chỉ muốn tập trung vào inbolund marketing hay tích hợp cả hoạt động online marketing với offline marketing đều cần có một kế hoạch để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

1. Thiết lập mục tiêu

Bạn cần xác định mục tiêu kinh doanh của bạn là gì ? Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong khoảng thời gian nào và bao nhiêu ? Đối tượng khách hàng mà bạn hướng đến là ai ? Phạm vi kinh doanh ở đâu?.... Việc nắm được những thông tin này rất cần thiết trong việc lập kế hoạch chiến lược internet maketing bởi chúng ta cần vạch ra một chiến lược marketing online mới tối ưu hơn, giảm chi phí hơn và đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn.

 

2. Dự đoán thắc mắc của khách hàng và cách giải đáp .

Sau khi xác định mục tiêu , bạn cần lập kế hoạch marketing online hợp lí .Khai thác hết nhưng ưu điểm , những giải pháp mà sản phẩm của bạn có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng .

Phải liệu trước những câu hỏi mà khách hàng có thể đặt ra và đưa ra câu trả lời trước đó thật sự thuyết phục

 Hãy đề các các phương án với mức kinh phí bỏ ra ban đầu và lợi nhuận thu về của từng mốc kinh phi ấy; Hãy tạo ra hướng đi mới, hiện đại nhưng hiệu quả trong kế hoạch (Marketing truyền thông mạng xã hội, SMS Marketing, Mobile marketing, Website marketing , kinh doanh online ...)

3. Tiếp cận và tư vấn khách hàng

Chắc hẳn ai cũng biết chiến lược bán hàng 3B.

Việc đâu tiên bạn phải tìm các tiếp cận khách hàng có thể qua các mối quan hệ , qua các mạng xã hội , website bán hàng....

Việc cần làm bây giờ là nhấc máy lên và gọi đt cho khách hàng. Cố gắng thiết phục họ nghe những gì mình cần nói, nếu họ bận hãy hẹn cuộc gọi cho lần sau. Gửi email cho họ xem bản phát thảo kế hoạch tư vấn khách hàng là điều chắc chắn cần thiết sau đó.

4) Gặp trực tiếp khách hàng bàn bạc và trao đổi về sản phẩm

Hãy đề nghị được gặp khách hàng để trao đổi các thông tin . Doanh nghiệp cần xác định các chi phí cần thiết để mục tiêu đạt được, đảm bảo tính hiệu quả trong kế hoạch và tiết kiệm chi phí đầu tư như : Kinh phí đầu tư ban đầu? Lợi nhuận mong muốn sau tháng, quý, năm...