Phần mềm chuyển tiền quốc tế Zerobank

  • 1236 lượt xem
  • 0 bình luận
Dự án sử dụng các công nghệ mới nhất như BlockChain, AWS Cloud được phân tán trên toàn cầu.