Tổng công ty sách việt nam Savina

  • 3883 lượt xem
  • 0 bình luận
 

 

Tổng công ty sách Việt Nam

 

Thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1952

Cơ quan chủ quản : Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

Địa chỉ: Số 1 Đinh Lễ - 44 Tràng Tiền,  Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 04.3936.2151. Website: www.savina.com.vn.


            Chức năng nhiệm vụ :

-         Kinh doanh các loại xuất bản phẩm trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

-         Trực tiếp xuất nhập khẩu và nhập khẩu uỷ thác xuất bản phẩm.

-         Liên kết xuất bản, in ấn và dịch vụ in các loại xuất bản phẩm: Sách, văn hoá phẩm, các ấn phẩm

     văn hoá thông tin khác…

-         Đảm nhiệm việc phát hành sách cho hệ thống thư viện văn hoá và trường học theo chương

     trình tài trợ của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

-         Kinh doanh khách sạn, dịch vụ biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Funtion and Task :

-         Trading publications published domestically and oversea in Vietnam.

-         Direct Import – Export and Trusted Import publications.

-         Associate publishing, printing and print services for publications: books, cultural products

     and other cultural –information products…

-         Undertaking book circulation for cultural library system and schools under programs

     finaned by the Government and the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

-    Restaurant, domestic and abroad performing art services