4 bước cơ bản để học lập trình

  • 11:21 SA 27/08/2014
  • 4414 lượt xem
  • 0 bình luận

 

1.Điều đầu tiên cần phải hiểu bản chất của web, nó hoạt động như thế nào: Browser gửi yêu cầu đến server, server trả về kết quả ( một điều rất căn bản nhưng cực kỳ quan trọng, có vẻ như tất cả đều biết điều này nhưng không phải tất cả đề vận dụng nó vào việc tư duy để lập trình web)

2. Dù là bất cứ ngôn ngữ lập trình web nào(PHP, ASP, JSP, ruby,….) thì mục đích chính của nó cũng là để tùy biến HTML, CSS theo ý mình==>trước khi học một ngôn ngữ để lập trình (xử lý) web, thì phải học HTML, CSS, Javascript trước tiên, không những phải học mà còn phải nắm chắc để có thể tùy biến nó.( mình đang nói đến lập trình website chứ không phải lập trình Webservice, API nhả XML hay Json, nếu làm API nhả XML thì phải tìm hiểu kỹ XML, nhả Json thì tìm hiểu kỹ json trước)

3. Web động là để tùy biến HTML, CSS, nó có thể làm việc với dữ liệu hoặc không. Nhưng một website thông thường có làm việc với Cơ sở dữ liệu(99% hoặc hơn). Mục đích chính của đa số các site là cập nhật dữ liệu và lấy dữ liệu ra, hiển thị dữ liệu dưới dạng html( tùy biến html theo data lấy từ CSDL)==>Ngôn ngữ lập trình web là câu nối giữa DATA và HTML, CSS ===> phải học về CSDL trước khi học một ngôn ngữ xử lý như PHP hay ASP.NET,…. Học về CSDL là học về thiết kế CSDL,về khóa chính, khóa ngoại

4. Sau khi đã nắm chắc về HTML, CSS, DATABASE, bạn có thể học về một ngôn ngữ lập trình web cụ thể nào đó( học về biến, về hàm,về vòng lặp, về OOP,….) Nếu học PHP thì nên học Mysql, nêu là ASP.NET thì nên học MS SQL( mặc dù các CSDL khác cũng có thể dùng, nhưng những nó là phù hợp nhất và thường đi liền với nhau).

a. Việc đầu tiên khi học về ngôn ngữ lập trình web, không nên tìm hiểu ngay những mà nguồn mở hay các framework. Hãy tự làm một trang web cơ bản, chỉ đơn giản là các chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị dữ liệu.
b. Sau khi đã nắm được các thao các cơ bản, như 4.a, bạn hãy thử làm một website bán hàng đơn giản để tìm hiểu thêm về các hàm xử lý chuỗi, xử lý dữ liệu, mảng,…..
c. Tìm hiểu nâng cao về MVC, bảo mật, tối ưu truy vấn, tối ưu tốc độ( memcached chẳng hạn), Có thể tìm hiểu thêm các hàm như Curl, các hàm xử lý XML,….
d. Đến lúc này, bạn đã có thể lập trình website rất tốt rồi. Việc tìm hiểu mã nguồn mở nào, framework nào cũng rất dễ dàng. Tùy yêu cầu công việc và học tập mà tìm hiểu.