Tích hợp module diễn đàn phiên bản beta 1.0

  • 08:39 SA 24/10/2012
  • 2679 lượt xem
  • 0 bình luận
Sau một thời gian phát triển và tích hợp hệ thống, các thành viên nhóm Core Team đã chính thức release phiên bản đầu tiên của diễn đàn VNSForum
Khả năng tích hợp không hạn chế nguồn thông tin trên hệ thống Core VNSPortal Framework.